Uprawnienia głównego projektanta


Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej zostały wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Uprawnienia są bez ograniczeń i dotyczą:

  1. Projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  2. Sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
  3. Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów
  4. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego
  5. Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych