Oferowane usługi 


Projekty teletechniczne światłowodowe i miedziane:

 1. projekty nowych sieci miejscowych i międzymiastowych
 2. rozbudowy istniejącej infrastruktury
 3. dzierżawy kanalizacji teletechnicznych od operatorów
 4. przebudowy i adaptacja sieci do nowych wymagań lokalizacyjnych
 5. kosztorysowanie inwestycji
 6. przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Wykonawstwo inwestycji teletechnicznych:

 1. prowadzenie inwestycji teletechnicznych
 2. kierowanie robotami budowlanymi
 3. organizowanie robót
 4. nadzór nad jakością i prawidłowością wykonania zadań
 5. spawanie światłowodów
 6. pomiary reflektometryczne

Projekty instalacji niskoprądowych:

 1. instalacje alarmowe
 2. instalacje ppoż.
 3. wewnętrzne sieci telefoniczne, informatyczne i antenowe
 4. sieci wi-fi, telefonia bezprzewodowa